Naam:
Wachtwoord:
Registreren
HomeFotosGebiedenDocumentenSoortenlijstMail
Kies een soort
SoortLijst/DetailSortering
Lijst
Detail
Euring
Alfabetisch


Soortenlijst: 1 tot 75 (totaal: 364) Volgende 75 >>
SoortOpmerkingLink
Roodkeelduiker
Parelduiker
IJsduiker

Voorkomen
Zeldzame, maar jaarlijkse doortrekker en wintergast tussen oktober en maart (vroegste waarneming: 16 september 1999; deze vogel vloog later op de dag langs Oostende).

Enkele getallen:
Dagrecords telpost Scheveningen:

 • 06 februari 1994, één zuid, twee noord
 • 07 november 1990, twee zuid, één ter plaatse

Jaartotalen Scheveningen vanaf 1988:

Jaar: Gevallen: Jaar: Gevallen: Jaar: Gevallen: Jaar: Gevallen:
    1991 4 2001   2011  
    1992 1 2002   2012  
    1993 0 2003   2013  
    1994 6 2004   2014  
    1995 0 2005      
    1996 1 2006      
    1997   2007      
1988 2 1998   2008      
1989 8 1999   2009      
1990 6 2000   2010      

 

 

Geelsnavelduiker

Voorkomen
Dwaalgast met drie gevallen:

 • 4 januari 1979, Scheveningen
 • 17 februari 1979, Scheveningen
 • 7 - 31 december 1984, adult winterkleed, Scheveningen.

De eerste twee gevallen vallen samen met de landelijke influx in de winter van 1979, waar in totaal elf exemplaren Nederland aandeden. De vogel van 1984 zorgde voor een voor die tijd massale twitch.

 

Dodaars
Fuut
Roodhalsfuut
Kuifduiker
Geoorde Fuut
Noordse Stormvogel
Grauwe Pijlstormvogel
Noordse Pijlstormvogel
Vale Pijlstormvogel

voorkomen
Zeer zeldzame, maar sinds 1992 jaarlijkse doortrekker van half juli tot begin oktober, met de meeste gevallen in augustus. Deze soort werd tot en met 1998 door de CDNA beoordeeld, en tijdens deze periode zijn er vijf gevallen aanvaard. De soort is door de zeetrektellers echter vaker gezien; in veel gevallen is niet de moeite van het indienen genomen. Globaal ernstig bedreigd.

enkele getallen
De soort werd tot en met 31 december 1998 door de CDNA beoordeeld, en tot die tijd zijn er vijf regiogevallen aanvaard. Voor Den Haag zijn er tussen 1977 (eerste jaar dat de ZWS actief was) en 2001 26 gevallen van in totaal 35 vogels.

tabel 1. aanvaarde gevallen vale pijlstormvogel (tot en met 1998)

datum: plaats:
3 september 1979 Scheveningen
31 juli 1981 Scheveningen
30 augustus 1982 Scheveningen
17 augustus 1990 Scheveningen
24 augustus 1996 Scheveningen

 

tabel 2. overige gevallen vale pijlstormvogel

datum: plaats: bijzonderheden:
11-09-1978 Scheveningen cvz
08 augustus 1984 Scheveningen ter plaatse
26 september 1990 Scheveningen nikstwee
13 september 1992 Scheveningen twee
14 augustus 1993 Scheveningen twee
25 augustus 1994 Scheveningen twee
27 juli 1995 Scheveningen twee
13 augustus 1995 Scheveningen twee
25 augustus 1995 Scheveningen twee
18 juli 1996 Scheveningen twee
31 juli 1996 Scheveningen twee: 1 Z & 1 N
25 augustus 1996 Scheveningen drie zuid, dagrecord
27 augustus 1996 Scheveningen twee
2 oktober 1996 Scheveningen laatste datum
13-07-1997 Scheveningen twee
13-09-1997 Scheveningen twee
26-09-1997 Scheveningen twee
31 juli 1998 Scheveningen twee
6 september 1998 Scheveningen twee
19 augustus 1999 Scheveningen twee
20 augustus 1999 Scheveningen twee
19 september 1999 Scheveningen & Vulkaan twee
11 juli 2000 Scheveningen tweetwee
5 augustus 2001 Scheveningen twee
8 augustus 2001 Scheveningen twee
21 augustus 2001 Scheveningen twee
26 augustus 2001 Scheveningen & Vulkaan twee
29 augustus 2001 Wassenaar twee
27 juli 2003 Scheveningen twee
8 augustus 2003 Scheveningen twee
9 augustus 2003 Scheveningen twee
30 juli 2005 Monster twee  
4 augustus 2005 Scheveningen twee  
5 augustus 2005 Scheveningen twee  
1 augustus 2006 Scheveningen twee  
26 augustus 2006 Scheveningen twee  
19 juli 2008 Scheveningen 1 zuid en 1 noord
4 augustus 2008 Scheveningen twee  
8 augustus 2008 Scheveningen twee  
8 september 2008 Scheveningen 3 zuid; evenaring dagrecord
10 september 2008 Scheveningen twee  
10 oktober 2008 Scheveningen twee  
19 juli 2009 Scheveningen wee 
25 juli 2009 Scheveningen twee
2 oktober 2009 Scheveningen wee 
4 oktober 2009 Scheveningen wee 
28 juli 2010 Scheveningen wee 
15 september 2010 Scheveningen wee 
19 oktober 2010 Scheveningen wee 

NB van voor de oprichting van de ZWS zijn geen gevallen bekend, dus mogelijk geven de tabellen een compleet overzicht van alle waarnemingen.

 

 

dagrecord telpost Scheveningen:
25 augustus 1996, drie zuid (niet ingediend)
8 september 2008, 3 zuid

tabel 1. decadeverdeling 1977 - 2010
decade/maand

juli

aug

sep

okt

1e dec

-

11

6

4

2e dec

6

4

5

1

3e dec

10

12

3

0

totaal

16

27

14

5

 

tabel 2. jaartotalen Scheveningen-Vulkaan 1977 - 2010

jaar: ZWS: aanvaard: jaar: ZWS: aanvaard:
1977 0 0 1995 3 0
1978 1 0 1996 9 1
1979 1 1 1997 3 0
1980 0 0 1998 2 0
1981 1 1 1999 3 n.v.t.
1982 1 1 2000 1  
1983 0 0 2001 6  
1984 1 0 2002 0  
1985 0 0 2003 3  
1986 0 0 2004 0  
1987 0 0 2005 3  
1988 0 0 2006 2  
1989 0 0 2007 0  
1990 2 1 2008 9  
1991 0 0 2009 5  
1992 1 1 2010 3  
1993 1 1 totaal

62

 
1994 1 1      
* over de 25 waarnemingen tot en met 1998: meeste wn. zijn niet ingediend

deze tekst werd samengesteld in samenwerking met Rinse van der Vliet

Stormvogeltje

voorkomen
Zeer zeldzame, onregelmatige doortrekker op zee, met name van september tot november. De soort is echter ook in december (n= 5) en februari (n= 1) waargenomen. Er dient voor het bepalen van de status een scheiding gemaakt te worden tussen het aantal meldingen van zeetrektellers en de door de CDNA aanvaarde gevallen. Er zijn twee najaren geweest met een verhoogd voorkomen van de soort, in 1990 en - met name - 1998. In 1998 werden niet minder dan 42 exemplaren waargenomen. Deze influxen werden in het hele land waargenomen, waarbij 1998 nergens zoveel vogels werden gezien als in Scheveningen.

enkele getallen
De soort werd tot en met 31 december 1999 door de CDNA beoordeeld. Voor Den Haag zijn er 18 aanvaarde gevallen van in totaal 53 vogels. Tussen 1977 en 2001 maakt de ZWS melding van 63 exemplaren, waarvan er 46 ingediend en aanvaard zijn. Ook vermeldt het CvZ-verslag van najaar 1975 voor Scheveningen nog een exemplaar op 3 oktober, en werd er via de Dutch Birding Vogellijn nog één gemeld vanuit Kijkduin op 9 september 2001. Het totaal aantal geregistreerde meldingen komt hiermee op 73. Van de invasie in Nederland in 1998 zijn door de CDNA 52 gevallen aanvaard, waarvan er maar liefst 40 van Scheveningen afkomstig zijn (77%).

dagrecords telpost Scheveningen:
31 oktober 1998, 27 zuid (26 aanvaard; landelijk record)
25 november 2007, 14 zuid en 2 noord
30 oktober 1998, elf zuid (aanvaard)

jaartotalen Scheveningen 1977 - 2007

jaar ZWS aanvaard jaar ZWS aanvaard
1977 0 0      
1978 0 0 1993 3 0
1979 0 0 1994 0 0
1980 0 0 1995 1 0
1981 0 0 1996 1 1
1982 0 0 1997 0 0
1983 3 1 1998 44 41
1984 1 1 1999 0 -
1985 0 0 2000 0 -
1986 0 0 2001 1 -
1987 0 0 2002 1 -
1988 0 0 2003 0 -
1989 1 0 2004 4 -
1990 7 2 2005 0 -
1991 1 0 2007 18 -
1992 0 0 totaal: 86 46

 

Gevallen in de Haagse regio:

tabel 1. aanvaarde gevallen stormvogeltje (tot en met 1998)
datum: plaats: bijzonderheden:
28 november 1928 Scheveningen dood gevonden
2 december 1928 Ter Heijde dood gevonden
10 december 1929 Scheveningen vangst
26 september 1935 Kijkduin dood gevonden
21 november 1952 Wassenaar dood gevonden
24 december 1953 Kijkduin vangst
17 november 1955 Scheveningen dood gevonden
16 november 1969 Den Haag dood gevonden
12 september 1983 Scheveningen eerste aanvaarde veldwaarneming
11 september 1984 Scheveningen niks
21 september 1990 Scheveningen niks
22 september 1990 Scheveningen + twee niet ingediende; zie tabel 2
22 november 1996

Scheveningen

niks
29 oktober 1998 Scheveningen niks
30 oktober 1998 Scheveningen elf
31 oktober 1998 Scheveningen 26 (+ een niet ingediende; zie tabel 2)
1 november 1998 Scheveningen twee (+ twee niet ingediende; zie tabel 2)
2 november 1998 Vulkaan niks

 

tabel 2. overige gevallen stormvogeltje
datum: plaats: bijzonderheden:
3 oktober 1975 Scheveningen langstrekkend
11 oktober 1983 Scheveningen twee langstrekkend
7 oktober 1989 Scheveningen langstrekkend
26 februari 1990 Scheveningen enige voorjaargeval
22 september 1990 Scheveningen twee noord + een aanvaarde; zie tabel 1
24 september 1990 Scheveningen twee langstrekkend
23 september 1991 Scheveningen langstrekkend
26 september 1993 Scheveningen langstrekkend
9 december 1993 Scheveningen twee langstrekkend
najaar 1995 Scheveningen een exemplaar vermeld in de totaallijst, echter niet in de tekst terug te vinden
31 oktober 1998 Scheveningen één (+ 26 aanvaarde; zie tabel 1)
1 november 1998 Scheveningen twee (+ twee aanvaarde; zie tabel 1)
9 september 2001 Kijkduin via Dutch Birding Vogellijn
31 december 2001 Scheveningen langstrekkend
28 oktober 2002 Scheveningen langstrekkend
21 september 2004 Scheveningen langstrekkend
22 september 2004 Scheveningen drie langstrekkend
10 november 2007 Scheveningen langstrekkend
11 november 2007 Scheveningen langstrekkend: 14 zuid en 2 noord
12 november 2007 Scheveningen langstrekkend

 

deze tekst werd samengesteld in samenwerking met Rinse van der Vliet

Vaal Stormvogeltje
Jan-van-gent
Aalscholver
Kuifaalscholver

herkomst geringde kuifaalscholver
Op 31 maart 2002 zagen Rinse van der Vliet en Vincent van der Spek een 2e kj. Kuifaalscholver bij het zuiderhavenhoofd in Scheveningen. Jeroen van der Zwan vond de vogel hier de volgende dag, op 1 april, terug en kon enkele foto´s maken. Omdat de Kuifaalscholver op een basaltblok stond, kon worden vastgesteld dat deze geringd was. De groene ring aan de rechterpoot heeft de witte inscriptie "HFB", de inscriptie op de metalen ring kon slechts gedeeltelijk afgelezen worden: 897.

Via Kees Camphuysen werd Mike Harris ingelicht, die het volgende terug mailde:
"The full ring number of this shag is 1381897 and it was ringed as a chick on the Isle of May, Firth of Forth, Scotland on 2 July 2001".

Roze Pelikaan

voorkomen
Dwaalgast met één geval dat pas in 2002 aanvaard werd:

25 mei 1975, adult, overvliegend, Meijendel, Wassenaar

Deze vogel werd op deze dag ook vliegend over Noordwijk waargenomen. Dit geval is pas na ruim 25 jaar ingediend en aanvaard.

Roerdomp
Woudaap
Kwak
Ralreiger

voorkomen
Dwaalgast met vier door de CDNA aanvaarde gevallen:

8-10 mei 1971, Duivenvoordse-Veenzijdse Polder, Leidenschendam
25 juni 1979, Leidschendam
19 mei 1988, adult, Meijendel, Wassenaarse Duinen, Wassenaar
18-20 juni 2006, zomerkleed, Lentevreugd, Rijskdorp, Wassenaar (op 18 juni ook langs trektelpost de Vulkaan, Den Haag)

Koereiger

voorkomen
Dwaalgast. Tot 1 januari 1997 werd de soort door de CDNA beoordeeld, en tot die tijd is er slechts één aanvaard geval:

4 - 6 november 1994, Wassenaar

Na 1997 zijn er nog drie meldingen:

24 oktober 1999, adult, Starrevaart, Leidschendam
10 augustus - 2 september 2001, juveniel, Starrevaart, Leidschendam
10 juni 2006, langstrekkened, trektelpost De Vulkaan, Den Haag

Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Purperreiger
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Zwarte IbisVoorkomen
Dwaalgast. De Zwarte Ibis was tot en met 1999 een beoordeelsoort bij de CDNA en tot die tijd zijn er twee aanvaarde gevallen:
 • 6 januari 1909, Wassenaar, dood aangetroffen
 • 10 oktober 1994, de Banken, 's-Gravenzande
Meldingen van na 1999:
 • 19 augustus 2000, overvliegend bij Madurodam, Den Haag
 • 30 oktober 2004, langstrekkend richting zuid, Vulkaan, Den Haag
 • 21 oktober 2011, langstrekkend richting zuid, Vulkaan, Den Haag
Voorts zijn nog twee niet ingediende gevallen van in totaal vier vogels bekend uit trektelverslagen, die beide betrouwbaar lijken:
 • 20 augustus 1987, Vulkaan, Den Haag
 • 31 december 1994, drie richting noord, Scheveningen
Lepelaar
Grote Flamingo
Knobbelzwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Taigarietgans
Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Kolgans
Dwerggans
Grauwe Gans
Sneeuwgans
Brandgans
Rotgans
Witbuikrotgans
Zwarte RotgansVoorkomen
Dwaalgast met twee gevallen:
 • 8 januari 2003, ´s-Gravenzande
 • 30 oktober 2013, De Vulkaan, overvliegend ZW met 55 rotganzen
Roodhalsgans
Casarca
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Amerikaanse WintertalingVoorkomen
Dwaalgast met twee gevallen van adulte mannetjes:
 • 11 - 14 april 1965, Meijendel, Wassenaar
 • 27 november 1965, Westlandse Duinen, Den Haag

Deze gevallen betekenden respectievelijk het derde en vierde geval voor Nederland.
Wilde Eend
Pijlstaart
Zomertaling
Blauwvleugeltalingvoorkomen
Dwaalgast, met twee door de CDNA aanvaarde gevallen van adulte mannetjes:
 • 21 juni - 11 augustus 1974, Haagse Bos, Den Haag
 • 28 - 30 april 1988, Meijendel, Den Haag
Slobeend
Krooneend
Tafeleend
Ringsnaveleend

voorkomen
Dwaalgast, met twee door de CDNA aanvaarde gevallen van adulte mannetjes:

15 - 23 maart 1959, Meijendel, Wassenaar
7 januari 1962, verversingskanaal, Scheveningen

De vogel van Meijendel was niet alleen het eerste geval voor Nederland, maar ook het eerste geval voor het vasteland van Europa. Die van Scheveningen betekende het derde geval voor Nederland.

Witoogeend
Kuifeend
Topper
Eider
Koningseider

voorkomen
Dwaalgast met drie door de CDNA aanvaarde gevallen:

24 oktober - 12 november 1994
eerste winter vrouwtje, haven van Scheveningen

31 mei & 1 juni 2003
adult mannetje zomerkleed, Scheveningen

31 augustus 2003
adult mannetje eclips, Scheveningen (deze vogel passeerde tevens op 7 september, maar deze waarneming is niet ingediend; de waarnemingen van het voor- en najaar 2003 worden beschouwd als dezelfde vogel).

IJseend
Zwarte Zee-eend
Grote Zee-eend
Brilduiker
Nonnetje
Middelste Zaagbek
Grote Zaagbek
Witkopeend

voorkomen
Dwaalgast met twee door de CDNA aanvaarde gevallen van in totaal drie exemplaren:

6 april 2007, vrouwtje, Starrevaart, Leidschendam.
19 februari - 19 maart 2010, één en vanaf 27 februari twee vroutjes-typen, Meeslouwerplas/Starrevaart, Leidschendam

Soortenlijst: 1 tot 75 (totaal: 364) Volgende 75 >>