Naam:
Wachtwoord:
Registreren
HomeFotosGebiedenDocumentenSoortenlijstMail
Kies een soort
SoortLijst/DetailSortering
Lijst
Detail
Euring
Alfabetisch


 <<Vorige 75   Soortenlijst: 151 tot 225 (totaal: 364) Volgende 75 >>
SoortOpmerkingLink
Oeverloper
Steenloper
Grote Franjepootvoorkomen
Dwaalgast met één geval:
 • 13-17 oktober 2004, Starrevaart, Leidschendam, juveniel ruiend naar eerste winterkleed
Dit betreft tevens het eerste geval voor Zuid-Holland
Grauwe Franjepoot
Rosse Franjepoot
Middelste Jager
Kleine Jager
Kleinste Jager
Grote Jager
Zwartkopmeeuw
Dwergmeeuw
Vorkstaartmeeuw
Kleine Kokmeeuw

Voorkomen
Dwaalgast met één aanvaard geval:

 • 6 april 1994, eerste winter, de Banken, 's-Gravenzande
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Geelpootmeeuw
Kleine Burgemeester

Voorkomen
zeer zeldzame, onregelmatige wintergast aan zee, van september tot mei, met name en de periode januari tot en met maart. Af en toe blijven er geruime tijd vogels ter plaatse. Vrijwel alle waarnemingen hebben betrekking op onvolwassen vogels. De Kleine Burgemeester werd tot en met 1997 door de CDNA beoordeeld. Tot die tijd zijn er in de regio zes gevallen aanvaard. De soort is door zeetrektellers echter veel vaker waargenomen, alleen werden deze gevallen meestal niet ingediend (en soms afgewezen).

Enkele getallen:
Het exacte aantal is lastig vast te stellen, omdat niet duidelijk altijd is of het bij waargenomen vogels op verschillende data om nieuwe dan wel eerder waargenomen exemplaren ging. In de tabel zijn de waarnemingen opgenomen sinds de start van de tellingen van de ZWS (1977). Van voor 1977 zijn ook nog twee (door de CDNA aanvaarde) waarnemingen bekend.

Jaartotalen Scheveningen 1977 - 2012:

Jaar Aantal Aanvaard Jaar Aantal Aanvaard Jaar Aantal Aanvaard
      1991 1 0 2011 2  
      1992 1 1 2012 4-6  
      1993 4 1 2013    
      1994 1 0 2014    
      1995 0 0      
      1996 0 0      
1977 0 0 1997 0 0      
1978 0 0 1998 2 0      
1979 0 0 1999 3-6 0      
1980 0 0 2000 0 0      
1981 0 0 2001 0 0      
1982 1 0 2002 2 -      
1983 2 1 2003 0 -      
1984 1-2 0 2004 1 -      
1985 2 1 2005 0 -      
1986 1 0 2006 1 -      
1987 0 0 2007 2 -      
1988 1 0 2008 3 -      
1989 0 0 2009 2 -      
1990 2 1 2010 0 -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvaarde gevallen kleine burgemeester (tot en met 1997)

 • 9 december 1963: Scheveningen, eerste winter t.p.
 • 31 januari - 24 maart 1976: Scheveningen, tweede winter t.p.
 • 9 januari - 5 februari 1983: Scheveningen, tweede winter t.p.
 • 30 november 1985: Scheveningen, vermeld in Vogeljaar 34:95
 • 23 februari - 1 maart 1990: Scheveningen, eerste winter t.p.
 • 15 januari - 4 april 1992: Scheveningen, eerste winter t.p.


Overige gevallen kleine burgemeester

 • 27 december 1940: Scheveningen, kleed niet bekend
 • 20 april 1980: Scheveningen, 2e kj t.p. op boulevard nabij friettent
 • 19 november 1982: Scheveningen, 1 Z, afgewezen door de CDNA
 • 22 april 1983: Scheveningen , 1 Z
 • 14 mei 1984: Scheveningen, 1 N, afgewezen door de CDNA
 • 15 mei 1984: Scheveningen, 1 N, afgewezen door de CDNA
 • 22 december 1985: Scheveningen, adult t.p.
 • 27 december 1986: Scheveningen, t.p.
 • 2 augustus 1988: De Vulkaan, ZW, 2e kalenderjaar
 • 19 oktober 1990: Scheveningen, eerste winter t.p.
 • najaar 1991: Scheveningen, nakijken
 • 27 februari 1993: Scheveningen, adult t.p.
 • 29 maart 1993: Scheveningen, adult N
 • 11 - 12 december 1993: Scheveningen, tweede winter t.p.
 • 22 december 1993: Scheveningen, eerste winter t.p.
 • 2 - 7 februari 1994: Scheveningen, eerste winter t.p.
 • 26 december 1998: Scheveningen, 1 Z
 • 28 december 1998: Scheveningen, adult t.p. op zee
 • 26 januari - 13 maart 1999: Scheveningen, eerste winter t.p.
 • 7 februari 1999: Scheveningen, twee eerste winters t.p.
 • 14 februari 1999: Scheveningen, 1 Z
 • 9 april 1999: Scheveningen, 1 uit zee
 • 12 september 1999: Scheveningen, eerste winter t.p.
 • 29 januari - 31 mei 2002: Scheveningen , 2e kj; 31 mei is de op één na laatste datum voor Nederland ooit; er was een tweede exemplaar aanwezig op 14 maart en 1 en 7 april
 • 28 januari 2004: Scheveningen, 1 eerste winter kortstondig t.p.
 • 7 januari - 26 april 2006: Scheveningen, eerste winter t.p.
 • 25 november - 11 december 2007: Scheveningen, eerste winter, tweede exemplaar op 9 en 10 december
 • 13 februari 2008: De Vulkaan, 1 Z stad, eerste winter
 • 7 november 2008: De Vulkaan, 1 Z zee, eerste winter
 • 20 november 2008: Scheveningen, 1Z, eerste winter
 • 1 april 2009: Scheveningen, 1 N, 2e kalenderjaar
 • 10 juli 2009: Scheveningen, t.p. Boulevard, zelfde als in Katwijk eerder die week, 2e kalenderjaar
 • 14 - 15 december 2011: Scheveningen, t.p., eerste winter
 • 20 januari 2012: Pier -> NHH, 1 Z, kort t.p., adult
 • 21 januari 2012: Zwarte Pad, 1 Z zeereep, adult
 • 23 januari 2012: Scheveningen ZHH, kort t.p., 3e winter (4e kj) (vogel van Hoek van Holland was daar deze dag nog t.p.)
 • 1 februari 2012: Scheveningen, kort t.p., 2e winter
 • 5 februari 2012: De Vulkaan, 1 N, 3e winter (mogelijk vogel van Hoek van Holland)
 • 9 februari 2012: Scheveningen, 1 N, 3e winter (mogelijk vogel van Hoek van Holland en/of vogel van 5 februari)
Grote Burgemeester
Grote Mantelmeeuw
Ross' Meeuw

voorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:

20-24 en 27 november 2004, adult, Scheveningen, Den Haag

Drieteenmeeuw
Lachstern
Reuzenstern
Grote Stern
Dougalls Sternvoorkomen
Dwaalgast, met twee door de CDNA aanvaarde gevallen:
 • 5 augustus 1978, Zuider Havenhoofd, Scheveningen
 • 31 mei 1979, Zuider Havenhoofd, Scheveningen
De soort is door zeetrektellers sinds 1976 vaker gemeld (ca. vijf maal); de meeste gevallen werden echter niet ingediend en - voorzover bekend - er werd één geval afgewezen. Het probleem met doortrekkende exemplaren is dat er veelal te weinig details worden waargenomen om een hybride vogel uit te sluiten.
Visdief
Noordse Stern
Dwergstern
Witwangstern

voorkomen
Tot 1 januari 1996 werden waarnemingen van deze soort beoordeeld door de CDNA. De volgende gevallen zijn bekend Voor 1996 alleen aanvaarde gevallen opgenomen):

tabel 1. gevallen witwangstern in de Haagse regio
datum: plaats: bijzonderheden:
22 augustus 1967 Scheveningen 3 aanvaard
24 mei 1979 Leidschendam 1, aanvaard
9 juni 1988 Starrevaart, Leidschendam 1, ter plaatse, niet ingediend
22 april 1995 Scheveningen 1 Z, adult zomerkleed, aanvaard
11 mei 2000 Scheveningen 2 Z, adult zomerkleed
29 mei 2000 Scheveningen 1 z (eerst t.p.), adult zomerkleed
18 mei 2002 Vulkaan 5 Z (dagrecord)
20 mei 2002 de Banken, ´s-Gravezande 1 t.p, adult zomerkleed
1 september 2003 Scheveningen 1 Z, adult zomerkleed
21 mei 2006 Starrevaart 1 adult zomerkleed kortstondig ter plaatse
Zwarte Stern
Witvleugelstern
Zeekoet
Kortbekzeekoet

voorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:

10 januari 1980, dood, adult, Monster

Alk
Zwarte Zeekoet

Voorkomen

 

Afgaande op de door de CDNA aanvaarde gevallen (vier vanaf 1793), is de soort een dwaalgast in de regio. De soort is echter nog een aantal malen door zeetrektellers gemeld; in de zeetrekverslagen van de ZWS en de CvZ staan behalve de vier aanvaarde gevallen nog eens elf gevallen vermeld, en veel van deze waarnemingen lijken betrouwbaar.

tabel 1. aanvaarde gevallen zwarte zeekoet

datum: plaats: bijzonderheden:
1793 Wassenaar vondst van dhr. Pallas; mogelijk is de (Latijnse) beschrijving incorrect
9 mei 1977 Scheveningen adult
16 november 1978 Scheveningen eerste winter
11 september 1979 Scheveningen eerste winter
9 - 12 mei 1987 Scheveningen adult zomer ter plaatse

 

tabel 2. overige gevallen zwarte zeekoet
datum: plaats: bijzonderheden:
22 november 1979 tp. Scheveningen eerste winter
14 augustus 1980 Scheveningen eerste winter
25 november 1980 Scheveningen eerste winter
10 augustus 1982 Scheveningen adult t.p.
20 oktober 1990 Scheveningen adult t.p; er zijn foto´s (in oktober 2003 ingediend)
2 januari 1991 Scheveningen Scheveningen
20 oktober 1992 Scheveningen Scheveningen
15 december 1997 Scheveningen eerste winter
2 september 2000 Scheveningen winterkleed t.p. / N, afgewezen
3 september 2000 Scheveningen zomerkleed

NB gevallen die in behandeling zijn bij de CDNA staan in tabel 2

Kleine Alk
Papegaaiduiker
Steppehoen
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Zomertortel
Kuifkoekoek

Voorkomen
Dwaalgast met twee door de CDNA aanvaarde gevallen:

20 april 1948, adult, Loosduinen, Den Haag
24-25 maart 2010, tweedejaars, Lentevreugd, Rijksdorp, Wassenaar

Koekoek
Kerkuil
Steenuil
Bosuil
Ransuil
Velduil
Nachtzwaluw
Gierzwaluw
Alpengierzwaluwvoorkomen
Een onregelmatige gast met zes aanvaarde gevallen (zeven vogels) sinds 1973:
 • 30 april 1973, Wassenaar (derde geval voor Nederland)
 • 1 mei 1975, Oostduin, Wassenaar (vijfde geval voor Nederland)
 • 3 oktober 1981, twee exemplaren, Scheveningen
 • 16 mei 1982, Wassenaar
 • 20 oktober 1987, Westduinpark, Den Haag
 • 20 april 2000, Westduinpark, Den Haag
Buiten deze aanvaarde waarnemingen zijn er nog enkele claims, waarvan er enkele wellicht nog ingediend zullen worden. De meest recente niet ingediende waarneming stamt van 3 juli 2000
IJsvogel
Bijeneter
Scharrelaar

voorkomen
31 mei 1855, in Duinrel, dood mannetje, Wassenaar (eerste geval voor Nederland)
6 mei 1934, Wassenaar (vierde geval voor Nederland)
22 juni 1935, Ockenrode, Den Haag (vijfde geval voor Nederland)
24 augustus 1936, Duindigt, Wassenaar (zevende geval voor Nederland)
30 mei 1971, Westlandse Duinen
13 juni 1980, Wassenaar
15 mei 1988, adult, Wassenaar

Hopstatus:
Er zijn onbevestigde berichten dat gedurende de 2e wereldoorlog 3 jaar op rij een paartje Hop heeft gebroed in Solleveld. Solleveld was destijds ontoegankelijk terrein i.v.m. de oorlog maar de ringbaan heeft gewoon doorgedraaid. De ringbaan zou de bron zijn van deze berichten. Verder zeer schaarse doortrekker van de regio.
Draaihals
Groene Specht
Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Middelste Bonte Specht

Voorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:

9 oktober 1898, Scheveningen

De beschrijving van de vogel is slecht, dus een eventuele herziening van het geval door de CDNA zou mogelijk kunnen leiden tot afwijzing, wat weer tot gevolg zou hebben dat de soort van de Haagse lijst geschrapt wordt.
In het voorjaar van 1998 (tevens het laatste jaar waarin de soort door de CDNA beoordeeld wordt) werd door twee onafhankelijke waarnemers een Middelste Bonte Specht in het Sorghvlietpark geclaimd. Zoekacties leverden helaas niets op.

Kleine Bonte Specht
Kortteenleeuwerik

voorkomen
Dwaalgast, met vier door de CDNA aanvaarde gevallen:

26 oktober 1973, vangst, Westlandse Duinen, Monster (eerste geval voor Nederland)
3 oktober 1978, Meyendel, vangst, Den Haag (tweede geval voor Nederland)
13 september 1983, vangst, Wassenaar (vijfde geval voor Nederland)
9 oktober 1983, Wassenaar (zesde geval voor Nederland)

Tevens is er een niet ingediende waarneming van een langstrekkende, roepende vogel (meerdere waarnemers) bij de Vulkaan op 9 september 2002

Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Strandleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Roodstuitzwaluw

Dwaalgast met ''twee'' gevallen:

7 mei 2006, langstrekkend naar zuidwest, trektelpost De Vulkaan, Den Haag
23 september 2006, langstrekkend, trektelpost De Vulkaan, Den Haag

Sinds 2006 is Roodstuitzwaluw geen beoordeelsoort meer. Diverse gevallen van voor 2006, met name langs de Vulkaan, zijn nooit ingediend.

Huiszwaluw
Grote Pieper
Duinpieper
 <<Vorige 75   Soortenlijst: 151 tot 225 (totaal: 364) Volgende 75 >>