Naam:
Wachtwoord:
Registreren
HomeFotosGebiedenDocumentenSoortenlijstMail
Kies een soort
SoortLijst/DetailSortering
Lijst
Detail
Euring
Alfabetisch


 <<Vorige 75   Soortenlijst: 226 tot 300 (totaal: 364) Volgende 75 >>
SoortOpmerkingLink
Siberische Boompieper

voorkomen
Dwaalgast met één aanvaard geval:

2-5 oktober 2001, Mariahoeve, Den Haag

Dit betrof het tiende geval voor Nederland en de eerste twitchbare vogel sinds 1991.

Boompieper
Graspieper
Roodkeelpieper
Waterpieper
Oeverpieper
Gele Kwikstaart
Engelse Kwikstaart
Noordse Kwikstaart
Citroenkwikstaartvoorkomen
Dwaalgast met drie door de CDNA aanvaarde gevallen:
 • 7 juni 1996, adult mannetje, Berkheide, Katwijk/Wassenaar
 • 3 - 5 september 1997, eerste winter, Meyendel, Wassenaarse Duinen, Wassenaar
 • 7 mei 2011, adult mannetje, De Banken, 's-Gravenzande
In september 1995 werd nog een onvolwassen, roepende, doortrekkende juveniele Citroenkwikstaart vanaf de Vulkaan geclaimd. Markant detail: 's-ochtends was een (door de CDNA aanvaarde) juveniele Citroenkwikstaart vanaf de Petten, Noord-Holland in zuidelijke richting weggevlogen. De waarnemers, geen twitchers, wisten niets van dit geval. Helaas is deze waarneming nooit ingediend.
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Rouwkwikstaart
Pestvogel
Waterspreeuw
Winterkoning
Heggenmus
Alpenheggenmus

Gehavende Alpenheggenmus is gevonden op 28 april 2012. Op 29 april gestorven. Zie link naar waarneming.nl ->

Link
Roodborst
Noordse Nachtegaal

Voorkomen
Dwaalgast met drie door de CDNA aanvaarde gevallen:

1 - 5 juni 1992, zingend, Meijendel, Wassenaar
22 - 25 mei 2005, zingend, Meijendel, Den Haag
31 augustus 2008, eerstejaars, vangst, Meijendel, Wassenaar

Dit eerste twee vogels zijn tevens de eerste twee gevallen voor de provincie Zuid-Holland.

Nachtegaal
Blauwborst
BlauwstaartLink
Perzische Roodborst

voorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:

2 juni 1995, eerstejaars vrouwtje, Berkheide, Wassenaarse Duinen, Katwijk/Wassenaar

Dit geval was tevens het tweede voor Nederland.

Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Aziatische Roodborsttapuit

voorkomen
Dwaalgast met viif door de CDNA aanvaarde gevallen (zes vogels) tussen 1977 en 2005.

Door CDNA aanvaarde gevallen aziatische roodborsttapuit:

 • 13 oktober 1977 Meyendel, Wassenaar vrouwtje, derde geval voor Nederland
 • 19 oktober 1977 Meyendel, Wassenaar mannetje en vrouwtje, vierde geval voor Nederland
 • 21 oktober 1977 Westlandse Duinen, Monster
 • 13 november 1989 Meyendel, Wassenaar
 • 26 oktober 2005 Westduinpark, Den Haag juveniel

 

Tapuit
Bonte Tapuitvoorkomen
Dwaalgast met één waarneming (ingediend bij CDNA):
 • 31 oktober 2011
Westelijke Blonde Tapuit

voorkomen
Dwaalgast met twee door de CDNA aanvaarde gevallen:

7 mei 1937, mannetje, Meijendel, Wassenaar
8 juni 1975, mannetje, Meijendel, Wassenaar

Deze waarnemingen betekenden respectievelijk de eerste en derde waarneming voor Nederland.

Oostelijke Blonde Tapuit

voorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:

3 - 5 mei 1972, mannetje, Westlandse Duinen, Monster

Deze waarneming betekende het eerste geval voor Nederland.

Woestijntapuit
Goudlijstervoorkomen
Dwaalgast met twee door de CDNA aanvaarde gevallen:
 • 13 oktober 1931, vangst, vrouwtje, Gevers Deynootplein, Scheveningen. Deze waarneming betekende het eerste geval voor Nederland. De vogel overleed overigens op 11 april 1933 in gevangenschap.
 • 29 oktober 2005, dood gevonden (raamslachtoffer), Hasseltestraat, Scheveningen
Beflijster
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Koperwiek
Grote Lijster
Cetti's Zangervoorkomen
Onregelmatige gast. Deze soort werd tot 1 januari 2004 door de CDNA beoordeeld. Er zijn zes aanvaarde gevallen (zeven exemplaren):
1. aanvaarde gevallen cetti's zanger tot en met 2003:
 • 19 september 1971 Westlandse Duinen, Den Haag, vangst
 • 16 september 1973 Westlandse Duinen, Den Haag, vangst
 • 14 april - 14 juni 1980 Den Haag zingend
 • 22 augustus - 6 oktober 1997 Meijendel, Wassenaar roepend, geluidsopname
 • 24 oktober 2001 Meijendel, Wassenaar, vangst
 • 30 oktober 2002 Meijendel, Wassenaar, twee exemplaren; vangst

2. gevallen cetti's zanger na 1 januari 2003
 • 7 november 2004 Starrevaart, Leidschendam vangst
 • 7 november 2004 De Banken, ´s Gravenzande zingend
 • 29 oktober 2009 Meijendel, Wassenaar vangst

3. niet ingediende / niet aanvaarde gevallen cetti's voor 2003
 • 28 juli 1973 Vlietland, Leidschendam
 • 25 februari 1978 Vlietland, Leidschendam
 • 17 mei - 12 juni 1976 Meeslouwerpolder, Leidschendam territorium
 • 11 oktober 2003 Meijendel, Wassenaar vangst; foto mislukt
Graszangervoorkomen
Dwaalgast met zes gevallen:
 • 17 april - 14 augustus 1977, zingend, Vlietland, Leidschendam (aanvaard door de CDNA)
 • 22 juni - 14 juli 1977, zingend, Leidschendam (aanvaard door de CDNA)
 • 20 mei 1995, Kijkduin, Den Haag (aanvaard door de CDNA)
 • 18 - 28 maart 2006, zingend, Lentevreugd, Rijskdorp, Wassenaar
 • 12 september 2006, zingend, Kijkduin, Den Haag
 • 12 september - 3 oktober 2006, zingend, Leidschendammerhout, Leidschendam
Sprinkhaanzanger
Snor
Waterrietzanger

voorkomen
Onregelmatige gast in de regio, al lijkt Lentevreugd een klassieke doortrekplek te worden. Beoordeelsoort van 1980 t/m 1992 (één aanvaard geval). Van voor 1980 zijn drie gevallen bekend. De meeste gevallen van deze globaal bedreigde soort stammen uit de 21e eeuw.

tabel 1. gevallen van Waterrietzanger
datum plaats bijzonderheden
4 augustus 1952 (2 ex.) Meijendel, Den Haag -
8 augustus 1958 Meijendel, Den Haag -
23 september 1960 Scheveningen -
17 augustus 1988 Wassenaar vangst; juveniel
3 augustus 2003 Solleveld, Monster juveniel
8 augustus 2004 Berkheide, Katwijk juveniel
15 augustus 2004 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
15-17 augustus 2004 Lentevreugd, Wassenaar -
2 augustus 2005 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
16 augustus 2005 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
2 september 2005 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
25 juli 2008 Lentevreugd, Wassenaar juveniel
13 september 2008 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
6, 9 & 14-17 augustus 2009 Lentevreugd, Wassenaar juveniel
3-5 augustus 2010 Lentevreugd, Wassenaar juveniel; op de 3e twee ex. (tweede vogel vermoedelijk adult)
10-13 augustus 2010 Lentevreugd, Wassenaar -
5 september 2010 Lentevreugd, Wassenaar juveniel
Rietzanger
Veldrietzanger

voorkomen
Dwaalgast met een door de CDNA aanvaard geval:

14 oktober 2006, juveniel, ringvangst, VRS Meijendel, Wassenaar

Struikrietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Grote KarekietDe Grote Karekiet op de onderste vogel is op 21 augustus 2004 geringd als eerstejaars vogel op VRS Meijendel en op 23 augustus als eerstejaars vogel gecontroleerd in Broek Denaeyer, Willebroek, Antwerpen, België.
Spotvogel
Baardgrasmusvoorkomen
Dwaalgast met vier door de CDNA aanvaarde gevallen. Daaronder bevindt zich het eerste geval voor Nederland van de ondersoort albistriata
 • 12 mei 1983, zingend mannetje, Zuiderpark, Den Haag
 • 4 mei 1986, mannetje, Wassenaar
 • 18 juli 1999, adult, vangst, Wassenaarse Slag, Wassenaar
 • 28 mei 2004, mannetje, De Uithof, Den Haag, ssp. albistriata*
* Deze vogel betekent het eerste bewezen geval van albistriata voor Nederland
WoestijngrasmusVoorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:

8 - 9 oktober 1994 boulevard van Scheveningen

Deze vogel, die massaal bezocht werd door vogelaars uit het hele land, betekende het tweede geval voor Nederland.
Sperwergrasmus

voorkomen

Beoordeelsoort tot en met 1992. Onregelmatige gast met tussen 1932 en 1992 17 aanvaarde gevallen, waaronder 14 vangsten. Er is een adult gevangen, op 30 oktober 1983, Wassenaar. In de regio zijn het tweede, derde en vierde geval voor Nederland vastgesteld:

22 augustus 1932, dood eerstejaars vrouwtje, Wassenaar
2 september 1938, vangst eerstejaars, Wassenaar
1 september 1939, dood eerstejaars vrouwtje, Wassenaar

De 17 aanvaarde gevallen kennen de volgende decadeverdeling:

tabel 1. decadeverdeling gevallen sperwergrasmus 1938-1992
maand

augustus

september

oktober

1e decade

1

3

1

2e decade

3

1

1

3e decade

4

1

2

 

tabel 2. gevallen van Sperwergrasmus sinds 1999
datum: plaats: bijzonderheden:
24 augustus 1999 Kijkduin, Den Haag juveniel (zichtwaarneming)
26 augustus 2000 Meijendel, Wassenaar juveniel (zichtwaarneming)
18 augustus 2002 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
30 augustus 2002 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
18 september 2004 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
24 augustus 2005 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
28 augustus 2005 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
28 augustus 2005 Meijendel, Wassenaar juveniel (zichtwaarneming)
2 september 2006 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
30 augustus 2008 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
30 augustus 2009 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
31 augustus 2010 Meijendel, Wassenaar vangst; juveniel
4 september 2010 (5 ex.) Meijendel, Wassenaar drie vangsten en minimaal (!) twee veldwaarnemingen van ongeringde vogels.
5 september 2010 Meijendel, Wassenaar juveniel (zichtwaarneming)

 

Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Pallas' Boszanger

voorkomen
Onregelmatige gast in de regio. Tot en met 1996 werd de soort beoordeeld door de CDNA.

tabel: gevallen pallas boszanger (tot en met 1996 alleen aanvaarde gevallen)

datum: plaats: bijzonderheden:
24-28 april 1988 Houtwijk, Den Haag zingend; tweede voorjaarsgeval voor Nederland
4-8 november 1995 Ganzenhoek, Wassenaar -
22 oktober 1995 Scheveningen op het havenhoofd; meerdere waarnemers
8-9 november 1996 Westduinpark, Den Haag meerdere waarnemers
5 november 2000 Slingendael, Den Haag via vogellijn
28 oktober 2001 Ganzenhoek, Wassenaar -
12-27 januari 2002 Solleveld, Den Haag een van de destijds nog zeldzame wintergevallen in Nederland; vogel in verboden gebied
16 oktober 2004 Ganzenhoek, Wassenaar -
29 oktober 2005 Westduinpark, Den Haag -
30 oktober 2005 Scheveningen kort ter plaatse, vervolgens doorvliegend naar zuid
8 - 20 april 2008 Nieuwe Scheveningse Bosjes, Scheveningen zingend
17 oktober 2010 VRS Meijendel, Wassenaar vangst
30 oktober - 15 november Ganzenhoek, Wassenaar vanaf 6 november twee exemplaren

geluidsopnamen
Zang Pallas' Boszanger Scheveningen, 9 april 2008 (© George Sangster)
Roep Pallas' Boszanger Scheveningen, 9 april 2008 (© George Sangster)

 

Bladkoning
Humes BladkoningVoorkomen
Dwaalgast met drie door de CDNA aanvaarde gevallen:
 • 11 december 1990 - januari 1991, Ganzenhoek/Meijendel, Wassenaar
 • 26 november 1994, Berkheide, Katwijk/Wassenaar
 • 17 december 1995 -
 • 03 januari 1996, de Uithof, Den Haag
Raddes Boszanger

voorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:

12 oktober 1991, vangst, VRS Meijendel, Wassenaar

Bruine Boszanger

Voorkomen:
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:

 • 29 november - 4 december 1990, Meijendel, Wassenaar

Er is ook nog een geval in roulatie bij de CDNA:

 • 13 oktober 2007, vangst, vermoedelijk eerstejaars, Meijendel, Wassenaar

 

Westelijke Bergfluiter

voorkomen
Dwaalgast met twee door de CDNA aanvaarde gevallen:

18 - 31 mei 1958, zingend en roepend, Clingendael, Den Haag
17 mei 1976, zingend en roepend, Ockenrode, Den Haag

Het geval uit 1958 betekende tevens het eerste voor Nederland. Ook is er nog een aanvaarde waarneming van een ongedetermineerde bergfluiter, die op 05 mei 1962 zat te zingen in Wassenaar.

Fluiter
Tjiftjaf
Scandinavische Tjiftjaf
Iberische TjiftjafVoorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:
 • 1 mei - 9 juni 1994, zingend, Sorghvlietpark, Den Haag
Fitis
BalkanbergfluiterVoorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:
13 - 16 juli 1986, Wassenaar
Tevens is er nog een aanvaarde waarneming van een ongedetermineerde bergfluiter, die op 5 mei 1962 zat te zingen in Wassenaar.
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger
 <<Vorige 75   Soortenlijst: 226 tot 300 (totaal: 364) Volgende 75 >>