Naam:
Wachtwoord:
Registreren
HomeFotosGebiedenDocumentenSoortenlijstMail
Kies een soort
SoortLijst/DetailSortering
Lijst
Detail
Euring
Alfabetisch


 <<Vorige 75   Soortenlijst: 76 tot 150 (totaal: 364) Volgende 75 >>
SoortOpmerkingLink
Wespendief
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Zeearend

Voorkomen
Zeer zeldzame, maar de laatste jaren vrijwel jaarlijkse gast, hoofdzakelijk tussen oktober en maart. Meestal heeft dit betrekking op onvolwassen vogels. De data-uitersten zijn 22 september en 26 april.

tabel 1. jaartotalen 1989-2014

Jaar: Gevallen: Jaar: Gevallen:
1986 1 2001 2
1987 0 2002 1
1988 0 2003 3
1989 3 2004 1
1990 0 2005 1
1991 0 2006 2
1992 0 2007 2
1993 0 2008 2
1994 0 2009 2
1995 1 2010 0
1996 3 2011 4
1997 1 2012 0
1998 0 2013 6
1999 2 2014 1
2000 1    

tabel 2. maandverdeling 1996 - 2007 (n=19)

maand

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

juli

totaal

1

2

3

2

3

3

5

1

1

tabel 3. data waarnemingen Zeearenden in de Haagse regio 1986-2006

datum: plaats: bijzonderheden:
voorjaar 1986 Vulkaan, Den Haag doortrekkend
najaar 1989 Vulkaan, Den Haag doortrekkend
najaar 1989 Vulkaan, Den Haag doortrekkend
17 november 1989 Vlietland onvolwassen, naar noord
najaar 1995 Scheveningen richting zuidwest
9 maart 1996 Scheveningen twee richting noord (dagrecord regio)
28 januari 1996 Wassenaarse Duinen richting zuid
21-22 september 1997 Wassenaarse Duinen juveniel
16-18 oktober 1999 Vulkaan en Wassenaarse Duinen derdejaars resp. zuid-noord-zuid
3 november 1999 Wassenaarse Duinen en Vulkaan eerste of tweedejaars richting zuid
10-11 november 2000 Wassenaarse Duinen en Starrevaart eerstejaars of tweedejaars
20 maart 2001 Leidschendam  
18 november 2001 Wassenaarse Duinen eerstejaars, richting oost
5 februari 2002, Starrevaart eerstejaars kort ter plaatse, vervolgens richting zuid
8 januari 2003 Starrevaart adult richting zuid (kort ter plaatse)
14 en 16 februari 2003 Duivenvoordse Polders en Leidschendam onvolwassen, richting zuid
22 oktober 2003, Scheveningen, Vulkaan en Starrevaart  eerstejaars, richting zuid
14-15 februari 2004 Starrevaart en Vulkaan vogel overnachtte op de Starrevaart en vloog een dag later naar zuid langs de VU
15 februari 2004 Vulkaan  
27 december 2005 Starrevaart onvolwassen
15 januari 2006 Den Haag adult, overvliegend,
26 april 2006 Starrevaart onvolwassen overvliegend
4 maart 2007 Scheveningen en Solleveld onvolwassen; ontdekt in Katwijk
4 maart 2007 Den Haag onvolwassen
31 juli 2008 Vulkaan, Den Haag onvolwassen richting zuid, eerste zomergeval
30 december 2008 Vulkaan, Den Haag eerstejaars richting noord
NB van voor 1986 zijn de verzamelde data spaarzaam en incompleet

 

Voor een lijst met data van waarnemingen sinds 1986

Vale Gier

voorkomen
Dwaalgast met een aanvaard geval:

4 juli 2001, Den Haag, 16 exemplaren

Er werden boven Den Haag zelf echter maar 16 vogels waargenomen. De groep van 18 vogels werd wel boven Monster waargenomen. Op 3 juli werden 19 Vale Gieren boven Uithoorn ontdekt. De vogels vlogen richting het zuiden en 18 van deze vogels gingen slapen in een weiland in Noordwijk. De volgende dag trokken de vogels verder richting het zuiden, en hierbij passeerden in ieder geval 16 vogels de gemeente Den Haag (een groep van zeven en een groep van negen). Hierna streken de vogel neer in Westenschouwen, om daar enkele dagen te verblijven. De laatste waarneming werd verricht in Leende, Noord Brabant, waar 14 vogels overtrokken.

Monniksgier

voorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:

13 augustus 2000, langsvliegend bij de Wassenaarse Duinen en de Vulkaan, Den Haag

Deze vogel werd op begin juli in Ferwert, Friesland ontdekt. Zo´n twee weken later begon de vogel met een grote zwerftocht langs vele plaatsen, aanvankelijk alleen in het noorden van het land (zelfs Texel en Terschelling). Op 13 augustus passeerde de vogel in zuidelijke richting eerst de Amsterdamse Waterleidingduinen en een uur later ook Katwijk. Ongeveer 15 Haagse vogelaars kozen na de bekendmaking van dit nieuws een strategisch punt uit - de Vulkaan - en na ruim een half uur vloog de vogel ook daadwerkelijk langs deze telpost. De vogel streek uiteindelijk neer op de Maasvlakte en bleef daar tot 15 augustus. Nadien zijn er geen bevestigde waarnemingen meer. Dit betrof het tweede geval voor Nederland.

Over de door de vogel gevolgde route in de Haagse regio:

Door het Wassenaarse Duin vloog de vogel op ca 500 m achter de zeereep en passeerde om 12:52 de tweede uitkijkpost. De vogel vloog daarna lengtegewijs over Scheveningen op korte afstand achter de Boulevard tot aan de havens, waar alle meeuwen de lucht in gingen. De vogel vloog daarna met een ruime bocht over de volgende wijken: Statenkwartier, Bomenbuurt, Vruchtenbuurt en Waldeck om iets voorbij Kijkduin weer achter de zeereep te komen. Hier arriveerde de Monniksgier om ca 13:15. De vogel vloog zeer langzaam en was ca 15 min zichtbaar vanaf de Vulkaan en werd door 17 vogelaars op de Vulkaan, plus nog telefonisch gewaarschuwde mensen in genoemde wijken en op het strand gezien.

Bron: reisroute van de Monniksgier door Nederland door Ruud Vlek, EBNNL 9 september 2000 (iets gewijzigd).

Slangenarend

voorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval (+ een geval dat nog beoordeeld moet worden):

21 mei 1999, Meijendel, Wassenaar
3 augustus - 9 september 2006, Meijendel, Wassenaarse Duinen, Wassenaar

Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Steppekiekendief

voorkomen
Dwaalgast met twee door de CDNA aanvaarde gevallen:

12 september 1952, eerste winter, vangst, Loosduinen, Den Haag
20 oktober 2001, onvolwassen, Ter Heijde Monster

Voorts is er een waarneming van een eerste zomer vrouwtje kiekendief spec. van de Duivenvoordse Polder, Den Haag/Wassenaar, op 17 en 18 mei 2001. In eerste instantie was de vogel door de CDNA aanvaard als Steppenkiekendief, maar na herziening gaat de vogel als ongedetermineerd de boeken in.

Grauwe Kiekendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Ruigpootbuizerd
Schreeuwarend

voorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:

14 - 20 november 1984, juveniel, Berkheide, Katwijk/Wassenaar; op de laatste datum dood gevonden.

Er zijn enkele claims geweest van arenden (meestal Schreeuwarenden), ook door (meerdere) ervaren vogelaars. De kans dat deze vogels worden ingediend bij de CDNA is zeer klein, mede doordat de kans op aanvaarding van langstrekkende exemplaren door veel waarnemers te klein wordt geacht.

BastaardarendVoorkomen
Dwaalgast met twee gevallen:
 • november 1907, vangst juveniel mannetje, in gevangenschap overleden, Scheveningen
 • 3 november 1943, juveniel, Westlandse Duinen, Den Haag
Steenarend

voorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:

10 april 1944, adult vrouwtje, geschoten, Wassenaar

Deze vogel werd geschoten door Duitse militairen.

Visarend
Torenvalk
Roodpootvalk
Smelleken
Boomvalk
Slechtvalk
Patrijs
Kwartel
Waterral
Porseleinhoen
Klein Waterhoen

voorkomen
Dwaalgast met één aanvaard geval:

27 april 1984, vrouwtje, Vlietland, Leidschendam

Het Vlietland en de Starrevaart lijken de enige locaties waar een nieuw geval mogelijk is. De soort is er in ieder geval al geclaimd.

Kleinst Waterhoen

voorkomen
Dwaalgast met drie aanvaarde gevallen:

22 - 29 juni 1977, roepend mannetje, Vlietland, Leidschendam
NB: VWG Vlietland (rapport Vlietland 1970-1981) meldt een territorium vanaf 31 mei, met op 23 juni zelfs 2 exemplaren.
16 juni en 13-15 augustus 2003, roepend mannetje, Lentevreugd, Wassenaar
22 juni - 12 augustus 2004, roepend mannetje, tevens gezien, Lentevreugd, Wassenaar

Kwartelkoning
Waterhoen
Meerkoet
Kraanvogel
JufferkraanvogelVoorkomen
Dwaalgast met één geval:
9 oktober 2010, eerstejaars, overvliegend naar zuidwest, Meijendel, Wassenaar en De Vulkaan, Den Haag.

De vogel werd ook nog vliegend boven de Maasvlakte en het Oostvoornse Meer waargenomen. Wellicht deze vogel werd op 13 oktober herondekt bij Pas de Calais, Frankrijk.
Grote Trapvoorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:
 • 18 april - 17 juni 1947, Ockenrode/Loosduinen, Den Haag
Scholekster
Steltkluut
Kluut
Grielvoorkomen
Ooit waren de Wassenaarse Duinen landelijk gezien het zuidelijke bolwerk van de Griel als broedvogel. De laatste nestfoto's werden hier in 1924 gemaakt, en nadien kan de soort als uitgestorven worden beschouwd. De verslagen van de Vogelwerkgroep Meijendel vermelden dat in 1988 en 1990 nog territoria van de Griel zijn vastgesteld, maar voor zover bekend zijn er van de vogels geen beschrijvingen, foto's of geluidsopnamen gemaakt. Derhalve zijn er na het uitsterven maar vijf door de CDNA aanvaarde gevallen, op één na allemaal sinds 2000:
 • 5 juni 1975, Berkeide, Wassenaar, roepend overvliegend
 • 6 augustus 2000, Berkheide, Katwijk/Wassenaar
 • 12 mei 2001, Meijendel, Wassenaar
 • 8 - 20 mei 2004, de Banken, 's-Gravenzande
 • 24 april 2005, Meijendel, Wassenaar
 • 23 maart 2010, Lentevreugd, Rijksdorp, Wassenaar
Vorkstaartplevier

voorkomen
Dwaalgast met één geval (twee exemplaren):

11 - 12 maart 1965, twee exemplaren, Wateringen

De Starrevaart en de Banken lijken geschikte locaties voor een nieuwe waarneming.

Kleine Plevier
Bontbekplevier
Strandplevier
Morinelplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Steppekievit

voorkomen
Dwaalgast met één door de CDNA aanvaard geval:

7 - 24 april 2001, adult, Stompwijk

Kievit
Kanoet
Drieteenstrandloper
Kleine Strandloper
Temmincks Strandloper
Bairds StrandloperLink
Gestreepte Strandlopervoorkomen
Dwaalgast met slechts drie gedocumenteerde gevallen:
 • 26 - 28 mei & 16 juni 2003, Lentevreugd, Wassenaar
 • 15 april 2007, Starrevaart, Leidschendam
 • 29 april 2007, Starrevaart, Leidschendam
Tevens is er een nooit ingediende waarneming van 27 en 28 juli 1996 in de Starrevaart, Leidschendam: destijds was het nog een beoordeelsoort.
Krombekstrandloper
Paarse Strandloper
Bonte Strandloper
Breedbekstrandloper

Voorkomen:
Dwaalgast met één aanvaard geval:

 • 16 - 22 mei 1996, Starrevaart, Leidschendam.

Deze vogel was redelijk goed twitchbaar. De Starrevaart lijkt de enige geschikte locatie voor toekomstige waarnemingen.

 

Kemphaan
Bokje
Watersnip
Poelsnip

voorkomen
Dwaalgast met drie aanvaarde gevallen:

8 september 1916, Wassenaar, mannetje, dood aangetroffen
12 oktober 1980, Berkheide, Wassenaarse Duinen, Katwijk/Wassenaar
20 september 2009, Hertenkamp, Meijendel, Wassenaar

Houtsnip
Grutto
IJslandse Grutto
Rosse Grutto
Regenwulp
Wulp
Zwarte Ruiter
Tureluur
Poelruiter
Groenpootruiter
Witgat
Bosruiter
 <<Vorige 75   Soortenlijst: 76 tot 150 (totaal: 364) Volgende 75 >>